DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 13
Banner mobi
LOGO Dòng họ
Từ đường 2020
Đền Côi 4.2020
Bình minh Quê hương
Cổng Từ đường, tháng Giêng 2019
Quang Chiêm thôn Nguyễn Bá tộc
Thắp hương cho Mộ tổ ( Tháng Giêng năm 2007)
Từ đường 2007
Cuốn Gia phả, 2020
Cầu Đò Trai
Các ông bà đời thứ 11 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007.
Cổng Từ Đường
Hoa Sen
Các cháu đời thứ 12 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Các cháu đời thứ 13 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Rằm tháng Giêng 2019
Bến Đình
Hoa Sen
ĐỀN CÔI QUANG TIẾN, 2019
Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của dòng họ Nguyễn Bá thôn Quang Chiêm
Thứ sáu : 2024-07-19 12:04:23
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 11

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 11

 

Phả đồ 2019
Phả đồ dòng họ, 2019

 

CHI HỌ THỨ NHẤT.

 

Phái họ thứ Nhất:

 

1. Nguyễn Bá Khóa (Cố Trại); (Đã mất)

2. Nguyễn Bá Tình (Đôi Trại); (Đã mất)

3. Nguyễn Bá Hàn (Ba Trại); (Đã mất)

4. Nguyễn Bá Thục (Bảy Trại); (Đã mất)

 

Phái họ thứ 2:

5. Nguyễn Bá Nậy (Đã mất)

6. Nguyễn Bá Nuôi (Đã mất)

 

CHI HỌ THỨ HAI.

 

Phái họ thứ 3:

7. Nguyễn Bá Trành (Đã mất)

8. Nguyễn Bá Oanh (Đã mất)

9. Nguyễn Bá Hồng (Đã mất)

10. Nguyễn Bá Quyền (Đã mất)

11. Nguyễn Bá Bính (Đã mất)

12. Nguyễn Bá Phùng (Đã mất)

13. Nguyễn Bá Đạt (Đã mất)

14. Nguyễn Bá Tốc (Đã mất)

15. Nguyễn Bá Đích (Đã mất)

16. Nguyễn Bá Nhỏ

17. Nguyễn Bá Hậu (đã mất)

18. Nguyễn Bá Duệ (Đã mất)

19. Nguyễn Tư Tuấn (Đã mất)

20. Nguyễn Bá Huân (Đã mất)

 

Phái họ thứ 4:

21.Nguyễn Bá Vị (Đã mất)

22. Nguyễn Bá Vịnh (Đã mất)

23. Nguyễn Bá Tiệp (Đã mất)

24. Nguyễn Bá Duyệt (Đã mất)

25. Nguyễn Bá Giác (Đã mất)

26. Nguyễn Bá Khoan (Đã mất)

27. Nguyễn Bá Ái (Đã mất)

28. Nguyễn Bá Ngụ (Đã mất)

29. Nguyễn Bá Bích (Đã mất)

30. Nguyễn Bá Cương (Đã mất)

31. Nguyễn Bá Kỷ (Đã mất)

32. Nguyễn Bá Lài (Đã mất)

33. Nguyễn Minh Lý (đã mất)

34. Nguyễn Bá Huệ (Tam) (Đã mất)

 

Phái họ thứ 5:

35. Nguyễn Bá Loan (Đã mất)

36. Nguyễn Bá Xoan (Đã mất)

37. Nguyễn Bá Lâm (Ngụ); (Đã mất)

38. Nguyễn Bá Khôi (Đã mất)

39. Nguyễn Bá Niệng (Đã mất)

40. Nguyễn Bá Tín (Đã mất)

41. Nguyễn Bá Lệ (Đã mất)

42. Nguyễn Bá Vượng (Đã mất)

43. Nguyễn Bá Ninh

 

Trong sô 43 thành viên ở trên, phần lớn đã mất, chỉ còn 02 người còn sống và khỏe mạnh là cụ Nguyễn Bá Nhỏ (sinh năm 1942) và cụ Nguyễn Bá Ninh (sinh năm 1947).

 

Cập nhật 10/01/2024

 

ADMIN

Chia sẻ:
Video
Copyrights © 2018 DÒNG HỌ NGUYỄN BÁ THÔN QUANG CHIÊM. All rights reserved.
Đang online: 10   |   Tổng truy cập: 1601054
Zalo