DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 13
Banner mobi
LOGO Dòng họ
Từ đường 2020
Đền Côi 4.2020
Bình minh Quê hương
Cổng Từ đường, tháng Giêng 2019
Quang Chiêm thôn Nguyễn Bá tộc
Thắp hương cho Mộ tổ ( Tháng Giêng năm 2007)
Từ đường 2007
Cuốn Gia phả, 2020
Cầu Đò Trai
Các ông bà đời thứ 11 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007.
Cổng Từ Đường
Hoa Sen
Các cháu đời thứ 12 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Các cháu đời thứ 13 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Rằm tháng Giêng 2019
Bến Đình
Hoa Sen
ĐỀN CÔI QUANG TIẾN, 2019
Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của dòng họ Nguyễn Bá thôn Quang Chiêm
Thứ sáu : 2024-07-19 12:13:02
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 13

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 13

 

Phả đồ dòng họ
Phả đồ dong họ

 

CHI HỌ THỨ NHẤT.

 

Phái họ thứ Nhất:

1. Nguyễn Bá Linh

2. Nguyễn Hồng Sơn

3. Nguyễn Bá Quân

4. Nguyễn Bá Cảnh

5. Nguyễn Bá Thịnh

6. Nguyễn Thanh Bình

7. Nguyễn Bá Vũ Thanh

8. Nguyễn Hoàng Long

 

Phái họ thứ 2:

9. Nguyễn Bá Luyến

10. Nguyễn Bá Xuyến

11. Nguyễn Bá Thỏa

12. Nguyễn Bá Thuận

13. Nguyễn Bá Đức

14. Nguyễn Bá Toàn

15. Nguyễn Văn Quyền

16. Nguyễn Bá Nghĩa

17. Nguyễn Bá Ngọc Duy

 

CHI HỌ THỨ 2:

 

Phái họ thứ 3:

18. Nguyễn Bá Quế (đã mất)

19. Nguyễn Bá Lý

20. Nguyễn Bá Đức

21. Nguyễn Bá Thịnh

22. Nguyễn Bá Sơn

23. Nguyễn Bá Trường

24. Nguyễn Bá Sửu

25. Nguyễn Bá Đàn

26. Nguyễn Trung Nguyên

27. Nguyễn Bá Bảo Ngọc

28. Nguyễn Bá Minh

29. Nguyễn Bá Tình

30. Nguyễn Bá Nghĩa

31. Nguyễn Bá Ngọc

32. Nguyễn Quang Hà

33. Nguyễn Đức Trung

34. Nguyễn Bá Dũng

35. Nguyễn Bá Tài

36. Nguyễn Bá Nguyên

37. Nguyễn Bá Sang

38. Nguyễn Bá Khang

39. Nguyễn Bá Trung

40. Nguyễn Việt Bắc

41. Nguyễn Hoàng Thái

42. Nguyễn Hồng Sơn

43. Nguyễn Xuân Thịnh

44. Nguyễn Hảo Hữu

45. Nguyễn Hữu Anh

 

Phái họ thứ 4:

46. Nguyễn Bá Ngọc

47. Nguyễn Bá Trường Giang

48. Nguyễn Bá Chung

49. Nguyễn Bá Sơn

50. Nguyễn Bá Hiếu

51. Nguyễn Bá Nghĩa

52. Nguyễn Tuấn Anh

53. Nguyễn Bá Sỹ

54. Nguyễn Bá Quân

55. Nguyễn Bá Thuận

56. Nguyễn Bá Thạch

57. Nguyễn Bá Sơn

58. Nguyễn Bá Nhật

59. Nguyễn Đài Yên

60. Nguyễn Trung Kiên

61. Nguyễn Bá Quý

62. Nguyễn Hành Trình

63. Nguyễn Anh Minh

64. Nguyễn Bá Gia (đã mất)

65. Nguyễn Bá Bảo

66. Nguyễn Bá Đức

67. Nguyễn Bá Tửu

68. Nguyễn Bá Nam

69. Nguyễn Song Toàn

70. Nguyễn Bá Thắng (đã mất)

71. Nguyễn Bá Lợi

72. Nguyễn Công Thức

73. Nguyễn Minh Cầm

74. Nguyễn Bá Sự

75. Nguyễn Bá Cần

76. Nguyễn Bá Hoàng

77. Nguyễn Tiến Dũng

78. Nguyễn Ngọc Hải

79. Nguyễn Ngọc Huy

80. Nguyễn Bá Vũ

81. Nguyễn Bá Hiệp

82. Nguyễn Lê Bá Tài

83. Nguyễn Bá Ngọc Khánh

84. Nguyễn Đinh Bá Quân

85. Nguyễn Hải Phương

86. Nguyễn Bá Thọ

87. Nguyễn Bá Minh

 

Phái họ thứ 5:

88. Nguyễn Tuấn Tú

89. Nguyễn Bá Cầm

90. Nguyễn Bá Thú

91. Nguyễn Bá Bình

92. Nguyễn Bá Vỵ

93. Nguyễn Bá Quý

94. Nguyễn Bá Thành

95. Nguyễn Bá Thọ

96. Nguyễn Bá Bảo

97. Nguyễn Bá Sơn Hà

98. Nguyễn Bá Mạnh

99. Nguyễn Bá Anh Sang

100. Nguyễn Bá Nhật Minh

101. Nguyễn Sỹ Bình

102. Nguyễn Ngọc Tân

103. Nguyễn Văn Tiến

104. Nguyễn Đức Toàn

105. Nguyễn Ngọc Lương

106. Nguyên Xuân An (đã mất)

107. Nguyễn Bá Thông (đã mất)

108. Nguyễn Bá Thao

109. Nguyễn Bá Hùng

110. Nguyễn Bá Hiếu

111. Nguyễn bá Hoàn

112. Nguyễn Bá Mạnh

113. Nguyễn Bá Sơn

114. Nguyễn Bá Hải

115. Nguyễn Viết Lãm

116. Nguyễn Bá Thám

117. Nguyễn Bá Cương

118. Nguyễn Bá Long

Tháng 01/2024

ADMIN

Chia sẻ:
Video
Copyrights © 2018 DÒNG HỌ NGUYỄN BÁ THÔN QUANG CHIÊM. All rights reserved.
Đang online: 13   |   Tổng truy cập: 1601065
Zalo