DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 12
Banner mobi
LOGO Dòng họ
Từ đường 2020
Đền Côi 4.2020
Bình minh Quê hương
Cổng Từ đường, tháng Giêng 2019
Quang Chiêm thôn Nguyễn Bá tộc
Thắp hương cho Mộ tổ ( Tháng Giêng năm 2007)
Từ đường 2007
Cuốn Gia phả, 2020
Cầu Đò Trai
Các ông bà đời thứ 11 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007.
Cổng Từ Đường
Hoa Sen
Các cháu đời thứ 12 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Các cháu đời thứ 13 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Rằm tháng Giêng 2019
Bến Đình
Hoa Sen
ĐỀN CÔI QUANG TIẾN, 2019
Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của dòng họ Nguyễn Bá thôn Quang Chiêm
Thứ sáu : 2024-07-19 12:31:26
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 12

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 12

Phả đồ dòng ho
Phả đồ dòng họ, 2019

CHI HỌ THỨ NHẤT.

 

Phái họ thứ Nhất:

1. Nguyễn Bá Tùng (Ở Đà Nẵng)

2. Nguyễn Bá Cúc (Đã mất)

3. Nguyễn Bá Thành (Đã mất)

4. Nguyễn Bá Quang (Phụ trách Trưởng họ)

 

Phái họ thứ 2:

5. Nguyễn Bá Sửu (Đã mất)

6. Nguyễn Bá Cường (Đã mất)

7. Nguyễn Bá Thắng

8. Nguyễn Bá Hiệp

 

CHI HỌ THỨ 2

 

Phái họ thứ 3:

9. Nguyễn Bá Đậu (Đã mất)

10. Nguyễn Bá Đăng (Đã mất)

11. Nguyễn Bá Điệp

12. Nguyễn Bá Tam (Liệt sĩ)

13. Nguyễn Bá Nam

14. Nguyễn Bá Thái

15. Nguyễn Bá Thành (Đã mất)

16. Nguyễn Bá Danh

17. Nguyễn Bá Phúc (Đã mất)

18. Nguyễn Bá Bồng

19. Nguyễn Bá Bình

20. Nguyễn Bá Anh

21. Nguyễn Bá Thanh

22. Nguyễn Mạnh Thắng

23. Nguyễn Mạnh Hòa

24. Nguyễn Bá Tiến (Đã mất)

25. Nguyễn Bá Tý

26. Nguyễn Bá Bình (Đã mất)

 

Phái họ thứ 4:

27. Nguyễn Bá Thi

28. Nguyễn Bá Thướng (Đã mất)

29. Nguyễn Bá Ngự

30. Nguyễn Bá Sử (Đã mất)

31. Nguyễn Bá Tần

32. Nguyễn Bá Nhuần

33. Nguyễn Bá Nhạ

34. Nguyễn Bá Chiến (Đã mất)

35. Nguyễn Bá Thiêm

36. Nguyễn Bá Vinh

37. Nguyễn Bá Cường

38. Nguyễn Bá Thương

39. Nguyễn Bá Hành

40. Nguyễn Bá Thuyết

41. Nguyễn Bá Hùng (Đã mất)

42. Nguyễn Bá Hiếu (Đã mất)

43. Nguyễn Bá Hào (Đã mất)

44. Nguyễn Bá Trạch (Liệt sĩ)

45. Nguyễn Bá Oánh (Đã mất)

46. Nguyễn Bá Nghi (Đã mất)

47. Nguyễn Bá Thúy (Đã mất)

48. Nguyễn Bá Dung

49. Nguyễn Bá Dục

50. Nguyễn Bá Bình (Đã mất)

51. Nguyễn Văn Phương

52. Nguyễn Ngọc Hòa

53. Nguyễn Bá Bé

54. Nguyễn Bá Phú

55. Nguyễn Bá Quý

56. Nguyễn Bá Sơn

57. Nguyễn Ngọc Lâm

58. Nguyễn Bá Hải (Đã mất)

59. Nguyễn Bá Hùng (Đã mất)

60. Nguyễn Bá Dũng (Đã mất)

61. Nguyễn Bá Song

 

Phái họ thứ 5:

62. Nguyễn Bá Hưởng (Đã mất)

63. Nguyễn Bá Hương (Đã mất)

64. Nguyễn Bá Bảy

65. Nguyễn Bá Sơn (Đã mất)*

66. Nguyễn Bá Hải*

67. Nguyễn Bá Nông*

68. Nguyễn Bá Trường*

69. Nguyễn Bá Khoa (Đã mất)

70. Nguyễn Văn Bài

71. Nguyễn Ngọc Lân

72. Nguyễn Văn Tưu

73. Nguyễn Bá Cung

74. Nguyễn Bá Liệu

75. Nguyễn Bá Đào

76. Nguyễn Bá Tính

77. Nguyễn Bá Toàn

78. Nguyễn Bá Diện

79. Nguyễn Bá Biên

80. Nguyễn Bá Lương

81. Nguyễn Bá Lâu

82. Nguyễn Bá Thái (Đã mất).

 

* Thuộc đời thứ 13?

 

ADMIN

Chia sẻ:
Video
Copyrights © 2018 DÒNG HỌ NGUYỄN BÁ THÔN QUANG CHIÊM. All rights reserved.
Đang online: 18   |   Tổng truy cập: 1601094
Zalo