DANH SÁCH THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 13
Banner mobi
LOGO Dòng họ
Từ đường 2020
Đền Côi 4.2020
Bình minh Quê hương
Cổng Từ đường, tháng Giêng 2019
Quang Chiêm thôn Nguyễn Bá tộc
Thắp hương cho Mộ tổ ( Tháng Giêng năm 2007)
Từ đường 2007
Cuốn Gia phả, 2020
Cầu Đò Trai
Các ông bà đời thứ 11 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007.
Cổng Từ Đường
Hoa Sen
Các cháu đời thứ 12 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Các cháu đời thứ 13 về dâng hương tại Từ đường, Tháng Giêng 2007
Rằm tháng Giêng 2019
Bến Đình
Hoa Sen
ĐỀN CÔI QUANG TIẾN, 2019
Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của dòng họ Nguyễn Bá thôn Quang Chiêm
Thứ sáu : 2024-07-19 12:50:52
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 13

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NAM ĐỜI THỨ 13

 

CHI HỌ THỨ NHẤT

 

Phái họ thư Nhất:

1. Nguyễn Bá Linh

2. Nguyễn Hồng Sơn

3. Nguyễn Bá Quân

4. Nguyễn Bá Cảnh

5. Nguyễn Bá Thịnh

6. Nguyễn Thanh Bình

7. Nguyễn Bá Vũ Thanh

8. Nguyễn Hoàng Long

 

Phái họ thứ 2:

9. Nguyễn Bá Luyến

10. Nguyễn Bá Xuyến

11. Nguyễn Bá Thỏa

12. Nguyễn Bá Thuận

13. Nguyễn Bá Đức

14. Nguyễn Bá Toàn

15. Nguyễn Bá Quyền

16. Nguyễn Bá Nghĩa

17. Nguyễn Bá Duy

 

CHI HỌ THỨ 2

 

Phái họ thứ 3:

18. Nguyễn Bá Quế (Đã mất)

19. Nguyễn Bá Lý

20. Nguyễn Bá Đức

21. Nguyễn Bá Thịnh

22. Nguyễn Bá Sơn

23. Nguyễn Bá Trường

24. Nguyễn Bá Sửu

25. Nguyễn Bá Đàn

26. Nguyễn Trung Nguyên

27. Nguyễn Bá Bảo Ngọc

28. Nguyễn Bá Minh

29. Nguyễn Bá Tình

30. Nguyễn Bá Nghĩa

31. Nguyễn Bá Ngọc

32.Nguyễn Quang Hà

33. Nguyễn Đức Trung

34. Nguyễn Bá Dũng

35. Nguyễn Bá Tài

36. Nguyễn Bá Nguyên

37. Nguyễn Quang Sang

38. Nguyễn Quang Khang

39. Nguyễn Bá Trung

40. Nguyễn Bá Nam (Đã mất)

41. Nguyễn Bá Việt Bắc

42. Nguyễn Bá Hoàng Thái

43. Nguyễn Bá Hồng sơn

44. Nguyễn Xuân Thịnh

45. Nguyễn Hảo Hữu

46. Nguyễn Hữu Anh

 

Phái họ thứ 4:

47. Nguyễn Bá Ngọc

48. Nguyễn Bá Trường Giang

49. Nguyễn Bá Chung

50. Nguyễn Bá Sơn

51. Nguyễn Bá Hiếu

52. Nguyễn Bá Nghĩa

53. Nguyễn Tuấn Anh

54. Nguyễn Bá Sỹ

55. Nguyễn Bá Quân

56. Nguyễn Bá Thuận

57. Nguyễn Bá Thạch

58. Nguyễn Bá Sơn

59. Nguyễn Bá Nhật

60. Nguyễn Đài Yên

61. Nguyễn Trung Kiên

62. Nguyễn Bá Quý

63. Nguyễn Hành Trình

64. Nguyễn Anh Minh

65. Nguyễn Bá Gia

66. Nguyễn Bá Bảo

67. Nguyễn Bá Đức

68. Nguyễn Bá Tửu

69. Nguyễn Bá Nam

70. Nguyễn Song Toàn

71. Nguyễn Bá Thắng (Đã mất)

72. Nguyễn Bá Lợi

73. Nguyễn Công Thức

74. Nguyễn Minh Cầm

75. Nguyễn Bá Sự

76. Nguyễn Bá Cần

77. Nguyễn Bá Hoàng

78. Nguyễn Tiến Dũng

79. Nguyễn Ngọc Hải

80. Nguyễn Ngọc Huy

81. Nguyễn Bá Vũ

82. Nguyễn Bá Hiệp

83. Nguyễn Lê Bá Tài

84. Nguyễn Bá Ngọc Khánh

85. Nguyễn Đình Bá Quân

86. Nguyễn Bá Thương

87. Nguyễn Bá Thọ

 

Phái họ thứ 5:

88. Nguyễn Bá Sắt

89. Nguyễn Bá Cầm

90. Nguyễn Bá Thú

91. Nguyễn Bá Bình

92. Nguyễn Bá Vị

93. Nguyễn Bá Quý

94. Nguyễn Bá Thành

95. Nguyễn Bá Thọ

96. Nguyễn Bá Bảo

97. Nguyễn Bá Sơn Hà

98. Nguyễn Bá Mạnh*

99. Nguyễn Bá Sang*

100. Nguyễn Bá Nhật Minh*

101.Nguyễn Sỹ Bình

102. Nguyễn Ngọc Tân

103. Nguyễn Văn Tiến

104. Nguyễn Đức Toàn

105. Nguyễn Ngọc Lương

106. Nguyễn Xuân An

107. Nguyễn Bá Thông (Đã mất)

108. Nguyễn Bá Thao

109. Nguyễn Bá Hùng

110. Nguyễn Bá Hiếu

111. Nguyễn Bá Hoàn

112. Nguyễn Bá Mạnh

113. Nguyễn Bá Sơn

114. Nguyễn Bá Hải

115. Nguyễn Bá Lãm

116. Nguyễn Bá Thắm

117. Nguyễn Bá Cương

118. Nguyễn Bá Long.

 

* Thuộc đời thứ 14?

 

 

Chia sẻ:
Video
Copyrights © 2018 DÒNG HỌ NGUYỄN BÁ THÔN QUANG CHIÊM. All rights reserved.
Đang online: 18   |   Tổng truy cập: 1601123
Zalo